Lojalitet

Astrea

Astrea är en sakkunnigorganisation, som erbjuder juridiska tjänster inom affärsjuridikens samtliga delområden. Vi betjänar i synnerhet företag och offentliga samfund i krävande affärsjuridiska ärenden. Vi erbjuder sakkunnig och effektiv service samt handhar både inhemska och internationella uppdrag